Obec v Květnu 2022

Obec v Květnu 2022

3.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • PROBĚHL ZÁPIS DO MŠ JÍLOVIŠTĚ, BYLY PŘIJATY VŠECHNY DĚTI Z JÍLOVIŠTĚ
  • UZAVŘELI JSME SMLOUVU SE ZBRASLAVÍ O PŘEDNOSTNÍM PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ JÍLOVIŠTĚ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
  • SPUSTILI JSME PLATEBNÍ PORTÁL S PODPOROU STŘEDOČESKÉHO KRAJE, KDE JE MOŽNÉ JEDNODUŠE PLATIT MÍSTNÍ POPLATKY BEZ SRÁŽEK ZA PŘEVOD
  • BYLO ROZHODNUTO O KONÁNÍ TRADIČNÍCH AKCÍ V ZÁŘÍ V JÍLOVIŠTI:
   • 2.-3.9. – ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
   • 11.9. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
   • 24.9. – JÍLOVIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ
  • VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI ULICE LOMENÁ
  • OSAZENÍ MŘÍŽE VPUSTĚ V ULICI PŘÍJEZDNÍ, OPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY VJEZDU NA CHODNÍKU PROTI CUKRÁRNĚ
  • DOKONČENÍ OSAZENÍ 4. PRVKŮ PRO DĚTI NA NOVÉM SPORTOVIŠTI A OKLOLÍ WORKOUTU
  • OPRAVA OKAPŮ V BÝVALÉ ÚPRAVNĚ VODY, OPRAVA ŽLABU V ULICI VŠENORSKÁ, ZPRŮCHODNĚNÍ ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY DO RYBNÍKA
  • ZAČALA STAVBA DVOU UMĚLÝCH HŘIŠŤ NA NOVÉM SPORTOVIŠTI
  • PROBĚHLO SETKÁNÍ TÝMU JÍLOVIŠTĚ NA HRY BEZ HRANIC
  • OSADILI JSME NOVÉ 2 KAMERY NA ULICI PRAŽSKÁ A NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI

   

 •  
 • Příloha Květen 2022