Vyhlášky

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 / 2019

Posted by on 19.12.2019 in Archiv úřední desky, Vyhlášky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obecně závazná vyhláška č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 / 2019

Obecně závazná vyhláška č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 / 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jíloviště

 Vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za komunální odpad

 Vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného

vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019  – kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místních poplatcích 

vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 2/2019

Posted by on 1.11.2019 in Archiv úřední desky, Vyhlášky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 2/2019

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 2/2019

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

 

 Vyhláška

Zásady stanovení věcného břemene pro fyzické i právnické osoby na pozemcích obce Jíloviště

Posted by on 7.06.2019 in Vyhlášky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zásady stanovení věcného břemene pro fyzické i právnické osoby na pozemcích obce Jíloviště

Zásady stanovení věcného břemene pro fyzické i právnické osoby na pozemcích obce Jíloviště

 

Dokument

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Posted by on 8.04.2019 in Opatření obecné povahy, Vyhlášky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška –  opatření obecné povahy

V lesích na území české republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022
nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou
asanaci zůstává zachována

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška číslo 3-2018

Posted by on 13.12.2018 in Vyhlášky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obecně závazná vyhláška číslo 3-2018

Obecně závazná vyhláška číslo 3-2018

  Obecně závazná vyhláška číslo 3/2018 – o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška číslo 2-2018

Posted by on 13.12.2018 in Vyhlášky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obecně závazná vyhláška číslo 2-2018

Obecně závazná vyhláška číslo 2-2018

  Obecně závazná vyhláška číslo 2/2018 – o místním poplatku za provoz systému shromažďováni, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňováni komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2016

Posted by on 16.01.2017 in Vyhlášky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2016

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2016

Posted by on 16.01.2017 in Vyhlášky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2016

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2016

Posted by on 8.12.2016 in Vyhlášky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2016