Obec v Dubnu 2021

1.05.2021 - Autor

              PROBĚHLA DISTRIBUCE RESPIRÁTORŮ SOUČASNĚ S ROZNOSEM ZVONICE ZAHÁJILI JSME PROVOZ BIO SBĚRNÉHO DVORA JÍLOVIŠTĚ PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC...

Zjistit více
Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny – projednáno vládou 6. 5.2021

7.05.2021 - Autor

vládou projednaná nová mimořádná opatření a změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.  Usnesení vlády č. 438 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:  Usnesení...

Zjistit více
Zvonice 2/2021

19.04.2021 - Autor

            Slovo starosty Mateřská škola TJ Jíloviště Farářka z Hvozdnice Společenská kronika   Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Zprovoznění MŠ Jíloviště

Zprovoznění MŠ Jíloviště

30.04.2021

Od pondělí 3. 5. 2021 bude v řádném provozu mateřská školka Jíloviště pro všechny děti.

Obecní úřad

Program 19. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 19. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

30.04.2021

Dne 12. 5. 2021 v 18.00 v hasičské zbrojnici v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 3.8.2020 a zasedání zastupitelstva 5.8.2020
 6. Seznámení s RO 6/2021
 7. Informace
 8. Diskuse a dotazy občanů

program 19

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

27.04.2021

ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy české republiky http://www.financnisprava.cz

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný

hromadný předpisný seznam čj. 1891290/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891291/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891292/21/2100-11460-200796,

Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021

27.04.2021

informační leták hejtmanky s informací o změnách od 3. května 2021

Nová mimořádná a ochranná opatření MZ ČR projednána vládou 26.4.2021

Nová mimořádná a ochranná opatření MZ ČR projednána vládou 26.4.2021

27.04.2021

vládou projednaná nová mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví.

 1.  Usnesení vlády č. 418 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2.  Usnesení vlády č. 418, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 3.  Usnesení vlády č. 418, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 4.  Usnesení vlády č. 418, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 5.  Usnesení vlády č. 418, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
 6.  Usnesení vlády č. 419 Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 7.  Usnesení vlády č. 419, příloha č. 1 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. stanoví protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 za zahraničí na území České republiky
 8.  Usnesení vlády č. 419, příloha č. 2 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2

Školy

 • V Karlovarské, Královohradeckém a Plzeňském kraji se vrátí do lavic žáci 2. stupně základních škol.
 • Učit se budou v rotační výuce, nosit budou muset roušky. Povinné bude také testování.
 • V případě dobré epidemiologické situace by mohlo dojít k otevření 2. stupňů základních škol i v Praze a Středočeském kraji. Zde by se také mohli vrátit do školek všechny děti. Finální rozhodnutí padne na vládě ve čtvrtek.
 • Ve čtvrtek se budou řešit i rozšíření počtu venku trénujících sportovců do 18 let z 12 na 20. Nutný by byl test, platil by i ten ze školy.

Služby

 • Od pondělí 3. května bude obnoven provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masérské, kosmetické nebo regenerační služby, péče o zvířata nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče. Do lázní mohou i samoplátci, ovšem jen ti, kteří budou léčit následky covidu.
 • K využití těchto služeb bude potřeba antigenní či PCR test. Ten nepotřebují naočkovaní a ti, kteří covid prodělali v posledních 90 dnech.
 • O případném otevření obchodů by měla vláda rozhodnout ve čtvrtek. Podmínkou pro to je, aby se počet případů na 100 tisíc obyvatel přiblížil stu.

Okrašlovací spolek obce Jíloviště zve na pátou vycházku

Okrašlovací spolek obce Jíloviště zve na pátou vycházku

26.04.2021

gPozbávnka

 Pozvánka

Nové mimořádné opatření MZ ČR z 23. 4. 2021 – projednáno vládou 23.4.2021

Nové mimořádné opatření MZ ČR z 23. 4. 2021 – projednáno vládou 23.4.2021

26.04.2021

 vládou projednané nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které je novou verzí opatření, které ve čtvrtek zrušil Nejvyšší správní soud (NSS).

 Mimořádné opatření-–-omezení-obchodu-a-služeb-s-účinností-od-26.-4.-2021-do-odvolání

Provoz obchodů a služeb zůstane zatím kvůli epidemii koronaviru omezený. Po výtkách soudu opatření neobsahuje například omezení maximálního počtu účastníků demonstrací na 100, musejí se ale rozdělit na dvacetičlenné skupiny ve dvoumetrových rozestupech. Nové opatření také už neobsahuje pravidla zakazující hromadný zpěv či vyžadující sezení při bohoslužbách, stejně jako v jiných vnitřních prostorech staveb ale účastníci musejí dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy.

Jednání vlády ČR 22.04.2021 – mimořádná opatření MZ ČR

Jednání vlády ČR 22.04.2021 – mimořádná opatření MZ ČR

23.04.2021

vládou projednané změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Změny se týkají: Od 26. dubna se zcela otevřou mateřské školy v Karlovarském, Královéhradeckém a nově schváleno i v Plzeňském kraji. Děti nebudou potřebovat roušky ani testy.

 1.  Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-19-4-2021-k-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-úcinnosti_od_26-4-2021-do-odvolani
 2.  Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-6-4-2021-k-testovani-zaku-ve-skolach-s-ucinnosti-od-26-4-2021
 3.  Vláda dále představila plán kroků pro obnovování dosud omezených činností při ústupu epidemie covid-19 tzv. Balíčky pro návrat zpět do normálního života

Jednotlivé kroky budou realizovány formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě. Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy. 

Vláda bude vždy v pondělí upřesňovat konkrétní pravidla pro rozvolňování na příští týden.

Virtuální zápis do MŠ Jíloviště

Virtuální zápis do MŠ Jíloviště

21.04.2021

Od 2.5.- 16.5.2021 proběhne virtuální zápis do MŠ Jíloviště. Přednost mají děti s trvalým pobytem v Jílovišti. Více informací na www.skolkajiloviste.cz.

Obecní úřad

 

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2020 – návrh

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2020 – návrh

21.04.2021

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2020 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2019. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytky hospodaření z minulých letech. Během roku bylo přijato osm rozpočtových opatření schvalovaných zastupitelstvem obce:

 • Rozpočtové opatření č. l – zastupitelstvo obce schválilo dne 1. 4. 2020
 • Rozpočtové opatření č. 2 – zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 4. 2020
 • Rozpočtové opatření č. 3 – zastupitelstvo obce schválilo dne 3. 6. 2020
 • Rozpočtové opatření č. 4 – zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 7. 2020
 • Rozpočtové opatření č. S – zastupitelstvo obce schválilo dne 31. 8. 2020
 • Rozpočtové opatření č. 6 – zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 10. 2020
 • Rozpočtové opatření č. 7 – zastupitelstvo obce schválilo dne 9. 11. 2020
 • Rozpočtové opatření č. 8 – zastupitelstvo obce schválilo dne 30. 11. 2020

 závěrečný účet-návrh

Jednání vlády ČR 19.04.2021 – mimořádná opatření MZ ČR

Jednání vlády ČR 19.04.2021 – mimořádná opatření MZ ČR

20.04.2021

vládou dnes projednané změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Hlavní změny se týkají školství.

 • Od 21. dubna bude povolena činnost dětských skupin v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. V ostatních regionech bude povolena jen pro děti, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo pro poskytování služby péče o dítě rodičům vybraných profesí a zaměstnavatelů.
 • Od 21. dubna bude upřesněno opatření nařizující nošení ochrany dýchacích cest tak, že účastníci přijímacích zkoušek na střední školy budou moci místo respirátoru použít i zdravotnickou roušku či obdobný certifikovaný ochranný prostředek.
 • Od 24. dubna bude spuštěno plošné testování na vysokých školách, a to za obdobných podmínek jako v ostatních plošně nařízených segmentech. Testovat se budou studenti, kterým bude následně od 26. dubna umožněno zúčastnit se prezenční výuky. Testování nejméně jednou za sedm dní bude jednou z podmínek účasti na prezenční výuce, i v tomto případě platí výjimky pro kompletně očkované či osoby, které prodělaly covid-19 v posledních 90 dnech. Testování zajistí přímo vysoká škola, nebo si student může přinést platný vlastní test provedený v autorizovaném testovacím místě. Tato povinnost se nebude vztahovat ani na účastníky individuálních konzultací či individuální výuky.
 • Od 26. dubna se budou moci středoškoláci účastnit praktické výuky. Studenti posledních ročníků vysokých škol budou moci nastoupit na praktickou a klinickou výuku.
 • Od 26. dubna se budou moci v Karlovarském a Královéhradeckém kraji vrátit i další děti do školek.
 1.  Usnesení vlády č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 
 2.  Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 3.  Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření kterým se stanovují podmínky testování studentů na vysokých školách
 4.  Příloha č. 3 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 5.  Příloha č. 4 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 6.  Příloha č. 5 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
 7.  Příloha č. 6 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření kterým se stanovuje povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního systému infekčních nemocí přiřadit k dané osobě informaci o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Zvonice 2/2021

Zvonice 2/2021

19.04.2021

 

 

 

 

 

 

 • Slovo starosty
 • Mateřská škola
 • TJ Jíloviště
 • Farářka z Hvozdnice
 • Společenská kronika

  Zvonice 2/2021