Obec v Dubnu 2019

30.04.2019 - Autor

 SPUSTILI JSME OFICIÁLNÍ FACEBOOKOVÉ STRÁNKY OBCE  PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC PO ZIMĚ  PROBĚHLA KOLAUDACE PŘELOŽKY VN NA BUDOUCÍM SPORTOVIŠTI  PROBĚHLA KOLAUDACE STAVBY – ZAVEDENÍ VODY...

Zjistit více
Nová anketa obce Jíloviště

30.01.2019 - Autor

30 Jak se vám líbí nový grafický styl Zvonice, který byl změněn do současné podoby během posledních několika let? Výborné (1) Chvalitebné (2) Dobré (3) Dostatečné (4) Nedostatečné...

Zjistit více
Organizace parkování před Pekárnou Stáňa

4.09.2018 - Autor

Nahlášení dopravního přestupku (špatné parkovaní) před pekárnou v Jílovišti můžete přímo na stránkách Obce Jíloviště vyplněním formuláře s přiloženou fotografií a popisem situace....

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Závěrečný účet Svazku obcí VOK MNÍŠEK POD BRDY za rok 2018

Závěrečný účet Svazku obcí VOK MNÍŠEK POD BRDY za rok 2018

6.05.2019

Dokument

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o hospodaření Mateřské školy Jíloviště za rok 2018

Zpráva o hospodaření Mateřské školy Jíloviště za rok 2018

6.05.2019

Zpráva o hospodaření Mateřské školy Jíloviště za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

 

dokument

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

3.05.2019

Za kalendářní rok: 2018

 

Dokument

Vyúčtování Vodné a stočné Jíloviště 2018

Vyúčtování Vodné a stočné Jíloviště 2018

1.05.2019

Celkové porovnání položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vyúčtování

 

Dopis výpočtu ceny

Oprava fasády OÚ

Oprava fasády OÚ

1.05.2019

Od 2.5. začne oprava fasády OÚ, bude trvat do června 2019. Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při návštěvě OÚ a pošty.

Obecní úřad

Obec v Dubnu 2019

Obec v Dubnu 2019

30.04.2019

 •  SPUSTILI JSME OFICIÁLNÍ FACEBOOKOVÉ STRÁNKY OBCE
 •  PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC PO ZIMĚ
 •  PROBĚHLA KOLAUDACE PŘELOŽKY VN NA BUDOUCÍM SPORTOVIŠTI
 •  PROBĚHLA KOLAUDACE STAVBY – ZAVEDENÍ VODY A KANALIZACE DO OBLASTI FR. SMOLÍKA – 1.ETAPA
 •  REALIZOVALI JSME OPRAVU PLOTU NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
 •  PROBĚHLA ÚPRAVA PLOCHY PRO HASIČE NA BUDOUCÍM SPORTOVIŠTI
 •  PROBĚHLA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ZPŮSOBU VÝSTAVBY VODY A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA Z GRAVITAČNÍ NA TLAKOVOU

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2018

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2018

30.04.2019

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2018 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 20. 12.
2017. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytky hospodaření
z minulých letech.  

Dokument

Vážení vozidel

Vážení vozidel

30.04.2019

Akce Vážení vozidel byla dnes ze strany ŘSD zrušena, takže proběhne nejdříve v září.

Obecní úřad

Termíny a režim vedení dopravy D4

Obecní úřad informuje, že od 4. 5. 2019 dojde k omezení v souvislosti s výstavbou vážení na D4. Bude to v obou směrech směrem na výjezdu na Řitku od Palace Cinema. Z technické zprávy je zřejmé, že bude uzavřena autobusová zastávka na D4 – Trnová v obou směrech.

Další omezení na D4 nás čeká od 16.6.
 
Děkujeme za pochopení
 
SEZNAM PŘÍLOH
WIM 2016 – Lokalita 8 – D4 km 9,5 – L,P – Termíny
 
 1. D4-01_TZ   D4-01_TZ výkres
 2. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 1
 3. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2a
 4. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2b
 5. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2c
 6. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2d

Mše v kapličce sv. Floriána

Mše v kapličce sv. Floriána

29.04.2019

Malá vzpomínková výstavka

Malá vzpomínková výstavka

29.04.2019

u příležitosti

 • 5. výročí od jejího otevření
 • svátku sv. Floriána
 • první zmínce o Jílovišti

 

Plakát

Svoz BIO popelnic

Svoz BIO popelnic

26.04.2019

Dnes 26.4. budou vyvezeny BIO popelnice, firma AVE se omlouvá za včerejší výpadek z důvody poruchy.