Obec v Únoru 2021

28.02.2021 - Autor

              PODÁVÁME OBČANŮM AKTUÁLNÍ INFORMACE A POSKYTUJEME POMOC V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ KORONAVIRU ROZDALI JSME RESPIRÁTORY FFP2 JAKO...

Zjistit více
Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ?

3.10.2020 - Autor

            Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ? 5 (64%, Hlasů: 75 ) 1 (22%, Hlasů: 26 ) 4 (12%, Hlasů: 14 ) 2...

Zjistit více
Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021

1.03.2021 - Autor

přílohy ke krizovému opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021.               vzor Čestného prohlášení   formulář pro cesty mimo práci   potvrzení...

Zjistit více
Zvonice 6/2020

17.12.2020 - Autor

Prosinec naleje a leden zavěje. Studený prosinec – blízké jaro. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.         Slovo starosty Varhany sv. Víta...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Rozpočtové opatření č. 15/2020

Rozpočtové opatření č. 15/2020

19.02.2021

Rozpočtové opatření č. 15/2020

Oznámení o přesunutí veřejného projednávání návrhu č.3 územního plánu Černošice

Oznámení o přesunutí veřejného projednávání návrhu č.3 územního plánu Černošice

19.02.2021

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle 55b ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na přesunuté veřejné
projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

středu 31. 3. 2021 od 18.00 hodin
v Hale Věry Čáslavské, Pod školou 447, 252 28 Černošice.

 

 oznámení

Návrh závěrečného účtu SOMR 2020

Návrh závěrečného účtu SOMR 2020

18.02.2021

NÁVRH 

Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2020

 

 Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2020

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

17.02.2021

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zahájil dne 3.7.2020 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. §171 a násl. §173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy, který podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,  které zastupuje AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

ve věci

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – LOKALITY:
D4, exit 9 Jíloviště (P); D4, exit 14 Řitka (P); D7, exit 5 Středokluky; D7, exit 3 Kněževes

 

 Opatření

  nákres

Veřejná vyhláška města Kladno

Veřejná vyhláška města Kladno

17.02.2021

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/757/21-2, kterým je

VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě přihlášeného pobytu)

za zdaňovací období 01.01.2018 – 31.12.2018

 

 vyhláška Kladno

Sběrný dvůr Mníšek

Sběrný dvůr Mníšek

17.02.2021

Obec Jíloviště umožňuje svým občanům využívat sběrný dvůr Mníšek pod Brdy k ukládce.

Služba je zpoplatněna dle následujícího ceníku. Najdete zde rovněž otevírací dobu a umístění.

Více informací najdete na webu Mníšku pod Brdy.

Obecní úřad

 

 ceník sběrný dvůr Mníšek

Usnesení vlády ČR ze dne 14.2.2021

Usnesení vlády ČR ze dne 14.2.2021

15.02.2021

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.

 

 usnesení 14.2.2021

Veřejnoprávní smlouvy

[PKR-KUSK] Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

[PKR-KUSK] Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

14.02.2021

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 2/2021 ztratilo účinnost ukončením nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR usnesením ze dne 30. 9. 2020 č. 957. Rozhodnutí č. 3/2021 bylo vydáno v souladu s usnesením vlády č. 130 ze dne 14. 02. 2021.

Rozhodnutí

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 15. 02. 2021 v 00:00 hodin.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

S pozdravem a přáním hezkého večera

Ing. Luboš Navrátil

tajemník KŠK

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 156
mobil: 724 033 768 e-mail: navratil@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

[PKR-KUSK] Výsledky jednání vlády dne 14. 2. 2021 a vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření

[PKR-KUSK] Výsledky jednání vlády dne 14. 2. 2021 a vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření

14.02.2021

 

 

 

 

 

výsledky z dnešního jednání vlády, vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření:

 Usnesení vlády č. 125 Vyhlášení nouzového stavu do 28. února

 Usnesení vlády č. 126 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

 Usnesení vlády č. 127 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob

 Usnesení vlády č. 128 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

 Usnesení vlády č. 129 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení

 Usnesení vlády č. 130 Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb

 Usnesení vlády č. 131 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

 Usnesení vlády č. 132 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb

 Usnesení vlády č. 133 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech

 Usnesení vlády č. 134 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov

 Usnesení vlády č. 135 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury

 Usnesení vlády č. 136 Krizové opatření o provozu krematorií

 Usnesení vlády č. 137 Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách 

 Usnesení vlády č. 140 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma

 Usnesení vlády č. 141 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR

 Usnesení vlády č. 143 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování v sociálních službách

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR

[PKR-KUSK] informace hejtmanky o aktuální situaci ke dnešnímu dni, kdy končí stávající nouzový stav

[PKR-KUSK] informace hejtmanky o aktuální situaci ke dnešnímu dni, kdy končí stávající nouzový stav

14.02.2021

Na základě výstupů intenzivních jednání s vládou a vedením krajů, Bezpečnostní rada a Krizový štáb Středočeského kraje doporučily, abych požádala premiéra o vyhlášení nouzového stavu na 14 dní. Tuto žádost jsem dnes ve 13 hodin odeslala, a se mnou i všichni hejtmané krajů a primátor hlavního města Prahy.

Důvodem je zachování jednoty protiepidemických opatření. V krajích, které by o nouzový stav požádaly, by byl vyhlášen. V regionech, které by nepožádaly, by platila pouze opatření ministerstva zdravotnictví A byly by otevřené obchody, služby, bazény, veletrhy či lyžařské areály. Jejich provoz by bylo možné regulovat pouze podmínkami, nikoliv zakázat. Důsledkem by s velkou pravděpodobností byla turistika za nákupy, službami či sportovním vyžitím. To by zásadně ovlivnilo účinnost regionálně přijatých opatření a přispělo ke zhoršení epidemiologické situace. Na základě podaných žádostí o vyhlášení nouzového stavu v sousedních sedmi krajích se proto Středočeský kraj rozhodl o nouzový stav na 14 dnů požádat také.

Ráda Vás též informuji, že se během jednání s vládou podařilo prosadit několik úprav nouzového režimu:

  • Návrat děti do škol: deváté třídy a maturitní ročníky od 1. března za jasně definovaných podmínek a epidemiologických opatření; následně bude předložen plán na nástupy dalších ročníků;
  • Úřední hodiny: zrušeno omezení úředních hodin na úřadech, aby byla zaručena lepší obslužnost občanů. Mělo by platit už od zítřka, ale nejsem schopna zcela jasně zaručit, protože nemám ještě dokumenty, které budou vyhlášení nouzového stavu provázet. Jistě se nic nestane, když pondělní úřední den bude ve Vaší režii podle toho, jak uznáte ve Vaší obci za vhodné.
  • Obchody: znovuotevření obchodů bude zváženo na základě vyhodnocení, zda mutace viru způsobují eskalaci přenosu.
  • Otevření služeb odloženo na pozdější dobu.

Hejtmané ve svém dnešním usnesení vládu vyzvali k přeložení pandemického zákona v pondělí 15. února, a k pravidelnému týdennímu dialogu o vývoji situace a úpravě podmínek nouzového stavu.

Pokud by vláda nouzový stav nevyhlásila do dnešních 18,00, vyhlásí kraj stav nebezpečí, spolu s opatřeními MZd. Ale to nepředpokládám.

Prakticky shrnuto, v tuto chvíli se na úrovni obcí se v tuto chvíli nic nemění. Jediné, o co prosím, aby školy předurčené pro děti zaměstnanců v oblastech zdravotnictví, sociálu, IZS a podobně – je jich ve Středočeském kraji 52, zůstaly zítra pro tyto děti standardně otevřené. Vydám opět nové Rozhodnutí hejtmanky o jejich předurčenosti, ale je nutno do Rozhodnutí dát nové údaje o novém nouzovém stavu a tyto údaje nyní nemám. Vydáme tedy buď pozdě večer nebo brzo ráno, ale režim bude stejný.

Držme si palce a věřme, že následující kroky přispějí k přehlednosti a zklidnění situace. O další vývoji vás budu průběžně informovat.

Srdečně vás zdravím,

Petra Pecková

 Příloha č. 1 – Žádost hejtmanky o vyhlášení nouzového stavu ze dne 14.2. 2021

 Příloha č. 2 – Usnesení Rady Asociace krajů ze dne 14.2. 2021

[PKR-KUSK] Informační leták hejtmanky o neprodloužení nouzového stavu

[PKR-KUSK] Informační leták hejtmanky o neprodloužení nouzového stavu

12.02.2021