Obec v Srpnu 2020

30.08.2020 - Autor

              PROBĚHLA KOLAUDACE STAVBY 2.-3. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA  OSADILI JSME NOVOU VITRÍNU NA HÁJENSKU ...

Zjistit více
Anketa – Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňostroje v Jílovišti 30.12.20 ?

2.08.2020 - Autor

          Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňostroje v Jílovišti 30.12.2020 ? Ano Ne Je mi to jedno Zobrazit výsledky  Nahrávání ......

Zjistit více
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ 11.6.

15.06.2020 - Autor

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu Datum, čas a místo zahájení: Středa 11. června 2020, 10:00 hod., jednání proběhlo ve formě videokonference. Sekretariát ÚKŠ zajišťoval...

Zjistit více
Zvonice 4/2020

10.08.2020 - Autor

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří. Studený říjen – zelený leden.   Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Vyvážení popelnic bez platných štítků 2020

Vyvážení popelnic bez platných štítků 2020

1.09.2020

Upozornění pro občany:
Od zítřka 2.9.20 nebudou vyváženy popelnice, které nebudou označeny platným štítkem 120 nebo 240 l pro rok 2020.

Obecní úřad

Koncert Folkové legendy na Skalce 12.9.

Koncert Folkové legendy na Skalce 12.9.

31.08.2020

Mníšecká Skalka zažije koncert folkových legend

V sobotu 12. září 2020 vystoupí od 15:00 v Barokním areálu Skalka u Mníšku pod Brdy folkové legendy: NEZMAŘI a VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO.

Nejdříve Vojta „Kiďák“ Tomáško představí svůj folkový recitál plný veselých i vážných písní o lásce, přátelství, přírodě, víře i naději v lepší svět.
Poté vystoupí kapela Nezmaři, která je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní písně ale i světová folková klasika.

Cena vstupenky v předprodeji: 200 Kč; na místě v den koncertu: 250 Kč

Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v Pokladně MěÚ Mníšek pod Brdy (1. patro) a v mníšeckých kavárnách Malý mnich a Patina House. On-line si je můžete zakoupit na webových stránkách QRTICKET.

Více informací najdete na stránkách: http://www.zpravyzmnisku.cz/2020/07/28/mnisecka-skalka-zazije-koncert-dvou-folkovych-legend/

 

Vojta „Kiďák“ Tomáško:
Vojta „Kiďák“ Tomáško, vlastním jménem Vojtěch Tomáško, je trampský a folkový písničkář, zakladatel a bývalý člen známé trampské skupiny Roháči z Lokte a Plížák. Je držitelem několika Port. V současnosti vystupuje sólově. Je autorem téměř 300 písní a písňových textů, také celé řady humorných povídek.

Nezmaři:
Skupina Nezmaři byla založena v lednu 1978 a o tři později se poprvé probojovala do celostátního finále Porty. Zde ještě nezaznamenala výrazné úspěchy, ale vstoupila do širšího povědomí příznivců české folkové scény. Vystupují ve složení: Pavel Zajíc, Tonda Hlaváč, Pavel Jim Drengubák a Šárka Benetková.

Barokní areál Skalka:
Areál nechal koncem 17. století vybudovat majitel mníšeckého panství Servác Ignác Engel z Engelsflussu dle plánů architekta Kryštofa Dientzenhofera. Areál tvoří kostelík zasvěcený sv. Maří Magdaleně, klášter, poustevna a kapličky křížové cesty.  Nejhorším obdobím pro Skalku byla 2. polovina 20. století, kdy důsledkem těžby železné rudy došlo k poškození kostela i celého areálu a hrozilo jeho zničení. Po roce 1989 přešel areál do vlastnictví města Mníšek pod Brdy. Od té doby dochází k postupné rekonstrukci kostelíka, kláštera, poustevny a kaplí křížové cesty.
Projekt rekonstruovaných 14 kapliček křížové cesty získal celorepublikový titul Památka roku 2019, který každoročně uděluje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

V Mníšku pod Brdy, 31. 8. 2020

Libor Kálmán – MěÚ Mníšek pod Brdy

Obec v Srpnu 2020

Obec v Srpnu 2020

30.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 • PROBĚHLA KOLAUDACE STAVBY 2.-3. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA 
 • OSADILI JSME NOVOU VITRÍNU NA HÁJENSKU 
 • VYMĚNILI A ZVĚTŠILI JSME ŽLAB PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
 • BYL ZADÁN PROJEKT NA REKONSTRUKCI ULIC SOUBĚŽNÁ LOMENÁ
 • BYLO VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI ULICE ZAHRADNÍ
 • NA POŠTĚ PARTNER JSME ZAVEDLI NOVOU SLUŽBU – BALÍK DO BALÍKOVNY
 • PŘIPRAVOVALI JSME AKCE V ZÁŘÍ – ZBRASLAV JÍLOVIŠTĚ, POSVÍCENÍ A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

 

příloha

Výstraha ČHMÚ

Výstraha ČHMÚ

28.08.2020

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000313
Odesláno: 28.8.2020 11:10:32
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000312 vydanou 27.08.2020 v 10:42:26 hodin
Územní platnost: ORP Černošice

Meteorologická situace: Nad střední Evropou se bude vlnit studená fronta oddělující teplý vzduch na východě od chladnějšího na západě.


Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí
28.8. 11:30 28.8. 24:00
28.8. 18:00
Popis: Nebezpečí Očekáváme, že přetrvávající nebezpečí vzniku požárů. požárů zmírní srážky během pátečního odpoledne a večera.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
 
 

Tisková zpráva Zbraslav-Jíloviště 2020

Tisková zpráva Zbraslav-Jíloviště 2020

23.08.2020

53. ročník jízdy pravidelnosti do vrchu Zbraslav-Jíloviště

V městské části Praha – Zbraslav se 5. září 2020 uskuteční již po padesátétřetí v novodobé historii jízda pravidelnosti do vrchu o pohár Elišky Junkové Zbraslav-Jíloviště. Program je rozšířen i o neděli, kdy se bude konat výstava na Jílovišti a následně historické automobily pojedou podle itineráře do Tuchoměřic do obchodního centra POP (Premium Outlet Prague). Kde proběhne slavnostní ukončení v ENGINE CLASSIC CARS GALLERY.

Tisková zpráva Zbraslav – Jíloviště

Výzva k podání nabídek – Veřejné sportoviště – Pumptrack

Výzva k podání nabídek – Veřejné sportoviště – Pumptrack

23.08.2020

na základě ustanovení § 27 a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a dle Směrnice 1/2017 obce Jíloviště o zadávání zakázek malého rozsahu, kdy se nejedná o zadávací řízení podle uvedeného
zákona, vyzývá uchazeče k podání nabídek na níže uvedenou a specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu

,,Veřejné sportoviště – Pumptrack“

 

Výzva Pumptrack Jíloviště

 

Příloha č.1 Slepý rozpočet

 

Příloha č.2 Jíloviště Pumptrack PD

 

Příloha č.3 Krycí list Jíloviště Pumptrack

 

Příloha č.4 ČP dle §74 Jíloviště Pumtrack

Program 15. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 15. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

21.08.2020

Dne 2. 9. 2020 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 21.9.2020 a zasedání zastupitelstva 23.9.2020
 6. Seznámení s RO 9/2020
 7. Informace
 8. Diskuse a dotazy občanů

program 15

Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3264/16

Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3264/16

12.08.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny 16
Z 3264/16
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
V souladu s § 52 odst. I ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování. informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3264/16 vlny 16 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/18 ze dne 12. 12. 2019, kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.

 

Vyhláška  Z 3264/16

Veřejná vyhláška – Oznámení Z 2838/00

Veřejná vyhláška – Oznámení Z 2838/00

12.08.2020

o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny
Z 2838/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha I, MČ Praha 2; vymezení nových úseků propojení tramvajových tratí
v centrální části hl. m. Prahy)
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

 

Vyhláška Z 2838/00

Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Jíloviště na úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2020

Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Jíloviště na úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2020

11.08.2020

Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Jíloviště na úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2020

Čl. I. 

Všeobecná ustanovení

Poplatek za komunální odpad je peněžitým plněním a je tedy daní podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění ( dále také jako „daňový řád“) a jeho správu vykonává v souladu s daňovým řádem obec Jíloviště.
Zásady pro poskytování finančního příspěvku na úhradu poplatku za komunální odpad (dále jen „příspěvek“) z rozpočtu obce Jíloviště schvaluje usnesením Zastupitelstvo obec Jíloviště (dále jen „ZO“).
Za realizaci těchto zásad je odpovědná obec Jíloviště, sociální komise při Zastupitelstvu obce Jíloviště.

 

Zásady poskytování

 

Příloha 1 – Žádost o příspěvek na úhradu poplatku za komunální odpad

Omezení dopravy v úseku křižovatky Příjezdní – Pražská

Omezení dopravy v úseku křižovatky Příjezdní – Pražská

11.08.2020

Oprava úseku

Nábor nových členů do atletického klubu SK Sportuj pod Brdy.

Nábor nových členů do atletického klubu SK Sportuj pod Brdy.

11.08.2020

Běhej, skákej, házej rád – atletem se můžeš stát.
 
Od 1.9.2020 přijímáme nové členy do atletického klubu SK Sportuj pod Brdy.