Obec v Červnu 2021

3.07.2021 - Autor

                ROZŠÍŘILI JSME OBECNÍ ROZHLAS SMĚREM K MOTORESTU SPOLEČNĚ S HASIČI JSME USPOŘÁDALI DEN DĚTÍ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI BYLO ROZHODNUTO...

Zjistit více
Nová mimořádná opatření MZ ČR – projednáno vládou 30. 7. 2021

1.08.2021 - Autor

Výsledek z jednání vlády – úpravy v mimořádných a ochranných opatřeních MZ ČR.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest...

Zjistit více
Zvonice 3/2021

8.06.2021 - Autor

            Slovo starosty Hasiči Mateřská škola TJ Jíloviště Okrašlovací spolek Společenská kronika   Zvonice 3/2021...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Program 23. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 23. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

14.07.2021

Dne 26. 7. 2021 v 17.00 – restauraci Tři bratři

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 16.8.21 a zasedání zastupitelstva 18.8.2021
 6. Informace
 7. Diskuse a dotazy občanů

Program 23. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště  

Směrnice č. 1/2021 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Informační leták hejtmanky ke změnám od 15. 7. 2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 15. 7. 2021

13.07.2021

Výzva k podání nabídky – Workout – volnočasové aktivity

Výzva k podání nabídky – Workout – volnočasové aktivity

13.07.2021

Zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
Workout – volnočasové aktivity
Zadavatel: Obec Jíloviště 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Prohlášení

Příloha č. 4 – PD

Příloha č. 5 – Technická specifikace

Příloha č. 6 – Slepý rozpočet

Příloha č. 7 – Kontrolní list

Nová mimořádná opatření MZ ČR – projednáno vládou 12. 7. 2021

Nová mimořádná opatření MZ ČR – projednáno vládou 12. 7. 2021

12.07.2021

sílám výsledek z dnešního jednání vlády – nová mimořádná opatření MZ ČR.

 1. Usnesení vlády č. 632 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19, příloha č. 1 k usnesení (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

 2. Usnesení vlády č. 633 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem místně příslušné krajské hygienické stanici, příloha č. 1 k usnesení (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda vyslovila souhlas se dvěma novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

V prvním se od 15. července zkracuje interval mezi oběma dávkami u vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech z dosavadních 38 až 42 dní na 21 až 23 dní od podání první dávky. U zbylých dvou dvoudávkových vakcín se lhůty pro podání druhých dávek nemění.

Druhé opatření nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

Nabídka zaměstnání firma SWAH s.r.o.

Nabídka zaměstnání firma SWAH s.r.o.

12.07.2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 09. 07. 2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 09. 07. 2021

11.07.2021

Oprava ulice ve Všenorech

Oprava ulice ve Všenorech

7.07.2021

 • Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost opravě ulice Květoslava Mašity ve Všenorech a s tím spojenou uzávěrku a objízdnou trasu ve dnech 10. – 11.7.2021. Vyhláška na stránkách Černošic.

 

 • Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost důležité informaci ohledně uzávěrky Všenorského mostu ve dnech 13. – 16.7.21:

  BĚHEM OPRAVY BUDE MOST PRŮCHOZÍ PRO PĚŠÍ

  Obecní úřad

 

situace DIO

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

3.07.2021

Opatření obecné povahy č. 164/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal

Pozemní komunikace Bohemia a.s., IČO: 27900096, Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

 

 Opatření obecné povahy č. 164/2021

 Povolení uzavírky

Schéma – plánek

Obec v Červnu 2021

Obec v Červnu 2021

3.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • ROZŠÍŘILI JSME OBECNÍ ROZHLAS SMĚREM K MOTORESTU
 • SPOLEČNĚ S HASIČI JSME USPOŘÁDALI DEN DĚTÍ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
 • BYLO ROZHODNUTO O KONÁNÍ TRADIČNÍCH AKCÍ V ZÁŘÍ V JÍLOVIŠTI:
  • 5.-.6.9. – ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTI
  • 12.9. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
  • 26.9. – JÍLOVIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ
 • ROZLOUČILI JSME SE S NAŠÍM VÁŽENÝM SPOLUOBČANEM  VÁCLAVEM ŠMÍDEM
 • PROBĚHLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI ULICE NA HÁJENSKU I A STAVBU WORK OUTU
 • ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO VSTUP DO DOBROVOLNÉHO SVAZKU „TECHNICKÉ SLUŽBY BRDY A HŘEBENY“, KTERÝ BUDE OD PŘÍŠTÍHO ROKU ZAJIŠŤOVAT SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
 • ZÍSKALI JSME DOTACI 1,3 MIL. KČ NA STAVBU WORK OUTU 
 •  
 • OSLAVILI JSME S DĚTMI V MŠ DĚTSKÝ DEN A ROZLOUČILI JSME SE S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY V MŠ

Příloha Červen 2021

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu Č.j. 094 EX 10272/18-088

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu Č.j. 094 EX 10272/18-088

3.07.2021

Zahájení elektronické dražby: 5.8.2021 v 10:00 hod

Ukončení dražby: nejdříve 5.8.2021 v 10:45 hod

Dražba se koná i po této době, pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.

 

 dražební vyhláška Č.j. 094 EX 10272/18-088

Změny mimořádných opatření MZ ČR – projednáno vládou 1. 7. 2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR – projednáno vládou 1. 7. 2021

2.07.2021

Výsledek z jednání vlády – změny mimořádných opatření MZ ČR.

 1. Usnesení vlády č. 606 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

 2. Usnesení vlády č. 606, příloha č.1 změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností

 3. Usnesení vlády č. 606, příloha č.2 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Vláda nově změnila status lidí, kteří mají pouze jednu dávku očkování. Ta od pátku 9. července nebude stačit k prokázání bezinfekčnosti. Lidé se proto budou muset nechat testovat až do doby, kdy uběhne 14 dní po druhé dávce očkování.

Vláda zrušila omezení 9 měsíců, kdy je očkování považováno za účinné. Bude na dobu neomezenou a uvidí se, zda pak bude nutné přeočkování.

Testy po návratu ze zahraničí

Zpřísní se pravidla po příjezdu ze zahraničí. Na rozdíl od stávajících pravidel budou muset být testovaní přijíždějící z jakékoliv země. Konkrétní režim bude záviset na barvě dané země. Režim bude sjednocený pro zelené a oranžové země. Cestující z těchto států budou muset vyplnit příjezdový formulář a prokázat se antigenním testem starým maximálně 48 hodin.

Pokud navíc zaměstnanec nebude mít negativní test po příjezdu za zahraničí, nesmí ho podle nového vládního nařízení zaměstnavatel na pracoviště pustit.

Letecká společnost by člověka neměla vpustit na palubu, pokud nebude mít odjezdový formulář. Kontrola lidí po příjezdu má být pro hygienické stanice nyní priorita.

U červených a tmavě červených zemí pro plně naočkovaného člověka žádné omezení neplatí. Ostatní budou muset jít do samoizolace a poté podstoupit PCR test.

O zákazu cestování do zemí označených černě ministr řekl, že „není jednoznačné“. „To se mění na důrazné doporučení do černých, nejvíce rizikových, nejezdit. Řadí se sem země jako Tunisko. Od 12. 7. by tam byla zařazena i Velká Británie.

Vláda dále schválila opatření, podle kterého musí být každý test vyšetřený na mutace. Hygienické stanice podle ministra musí vzorek trasovat do 48 hodin.