Obec v Ŕíjnu 2020

31.10.2020 - Autor

              PROBÍHÁ REKONSTRUKCE ULICE ZAHRADNÍ S DOTACÍ OD MMR PROBÍHÁ VÝSTAVBA PUMPTRACKU NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI S DOTACÍ OD MMR VYHLÁSILI...

Zjistit více
Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ?

3.10.2020 - Autor

            Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ? 1 2 3 4 5 Zobrazit výsledky  Nahrávání ... Hlasujte jako...

Zjistit více
[PKR-KUSK] Prodloužení nouzového stavu, nová krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

22.11.2020 - Autor

 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  Prodloužení stávajících krizových opatření  Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od...

Zjistit více
Zvonice 5/2020

12.10.2020 - Autor

Slovo starosty Vítání občánků Mateřská škola Jíloviště TJ Jíloviště Okrašlovací spolek Vítání TATRY     Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

11.11.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 17
Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).

 

oznámení Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17

Svoz velkoobjemového odpadu 13.-16.11.2020

Svoz velkoobjemového odpadu 13.-16.11.2020

9.11.2020

Tento víkend jako každoročně proběhne Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 13.11 – 16.11.2020 ( pá-po) a to 1 x na rohu Zenklova a Na Hájensku, 1 x u Obecního úřadu.

A změna – kontejner kvůli probíhající rekonstrukci ulice Zahradní nebude v ulici K Dubíčku, ale v malé odbočce ulice Lesní Na Močidlech.

Do velkoobjemového odpadu nepatří: stavební odpad, BIO odpad a nebezpečný odpad ( pneumatiky, barvy, ředidla, elektronika, apod.).

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 14.11.2020 od 8:30-10:30 u Hasičské zbrojnice

Obecní úřad

 

umístění

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

9.11.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, Z 3407/24, Z 3408/24, Z 3409/24,
Z 3410/24, Z 3411/24, Z 3412/24, Z 3413/24, Z 3414/24, Z 3417/24 a
Z 3420/24
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

vyhláška vlna 24

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

9.11.2020

o zahájení řízení o vydání změn

Z 3129/12, Z 3134/12, Z 3137/12,
Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12,
Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12,
Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12,
Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12
vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

vyhláška vlna 12

Obec v Ŕíjnu 2020

Obec v Ŕíjnu 2020

31.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 • PROBÍHÁ REKONSTRUKCE ULICE ZAHRADNÍ S DOTACÍ OD MMR
 • PROBÍHÁ VÝSTAVBA PUMPTRACKU NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI S DOTACÍ OD MMR
 • VYHLÁSILI JSME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ROZŠÍŘENÍ VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA – IV. ETAPA
 • V RÁMCI NOVÉHO SVAZKU OBCÍ MAS HŘEBENY JSME ZA OBEC JÍLOVIŠTĚ PŘIHLÁSILI NA DOTACI STAVBU NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE A VÍCÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ NA NOVÉM SPORTOVIŠTI
 • OSADILI JSME ZNAČKU ZÁKAZ VJEZDU AUTOBUSŮ A NÁKLADNÍCH VOZIDEL DO ULICE K VODÁRNĚ
 • OPRAVILI JSME AUTOBUSOVOU ZASTÁVKU VE STRNADECH
 • VYMĚNILI JSME ČÁST VODOVODU V HAVARIJNÍM STAVU V ULICI ZAHRADNÍ

 

příloha

[PKR-KUSK] Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ

[PKR-KUSK] Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ

27.10.2020

Aktuální epidemiologická situace v ČR K 25.10.2020

 

Prezentace opatření

[PKR-KUSK] Sbírka zákonů č. 176/2020

[PKR-KUSK] Sbírka zákonů č. 176/2020

27.10.2020

Částka Sbírky zákonů č. 176 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 26. 10. 2020:

 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1102 – zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s vyjmenovanými výjimkami.
 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1103 – zakazuje a omezuje:
  • ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s vyjmenovanými vyjímkami
  • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s vyjmenovanými vyjímkami
  • prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
  • poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb
  • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
  • prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej s vyjmenovanými vyjímkami
 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1101 – vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné opatření, kterým se s účinností od 28. října 2020 nařídí všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče organizační opatření
  • MO MZDR – příloha k UV ze dne 26. října 2020 č. 1101 – nařizovaná opatření poskytovatelům zdravotních služeb, poskytovatelům akutní lůžkové péče, poskytovatelům následné lůžkové péče
 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1100 – vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné opatření, kterým se s účinností od 28. října 2020 nařídí všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče hlášení o přijetí pacientů s COVID-19 do péče
  • MO MZDR – příloha k UV 1100 hlášení – „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“ v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),

sbírka 176/20

 

organizační opatření 1101

 

organizační opatření 1101 příloha 

 

akutní lůžková péče 1100

 

akutní lůžková péče 1100 příloha

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

27.10.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změny
Z 3427/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/7 ze dne 19. 3. 2020, kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.

Magistrát hlavního města Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu § 43 odst. 4 (poslední věta), § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se Změna ÚP vydává.
Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne řízení o vydání výše uvedené změny takto:

Veřejné projednání se bude konat dne 26. 11. 2020 od 10:00 hod.

 

Z 3427/00

Znovuotevření mateřské školy Jíloviště

Znovuotevření mateřské školy Jíloviště

23.10.2020

Znovuotevření mateřské školy Jíloviště.

Od pondělí 26.10.2020 pokračuje řádný provoz MŠ Jíloviště.

Obecní úřad

PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020

PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020

22.10.2020

Krizová opatření schválená na jednání vlády dne 21. 10. 2020:

Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob

 

Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

 

Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů

Oznámení o odstávce vody 2.11.2020

Oznámení o odstávce vody 2.11.2020

21.10.2020

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

21.10.2020

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
,,Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – IV. etapa“

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových vodovodních řadů a kanalizace v obci Jíloviště.

Místo plnění zakázky
Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v k. ú. Jíloviště parc. č. viz seznam v PD.

Výzva

 

Odpovědi na dotazy k výběrovému řízení

 IV etapa v PDF