Obec v Září 2021

1.10.2021 - Autor

                PROBĚHLY 2 VEŘEJNÉ DISKUSE O STUDII ŘSD A BYLY PODÁNY NÁVRHY NA ZMĚNY A VYLEPŠENÍ STUDIE, KTEROU NYNÍ ŘSD ZPRACOVÁVÁ PROBĚHLA...

Zjistit více
Taneční kurz Jíloviště

13.10.2021 - Autor

Taneční kurz Jíloviště   Taneční kurzy pořádané paní Svatošovou (Creative Dance, www.creativedance.cz) v restauraci Tři bratři (Spark) mají již několikaletou tradici. I pro tento...

Zjistit více
Jednání vlády 27. 9. 2021 + mimořádná a ochranná opatření MZ ČR

29.09.2021 - Autor

Výsledek z jednání vlády, novelizovaná mimořádná a ochranná opatření MZDR.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb (celé znění...

Zjistit více
Zvonice 5/2021

4.10.2021 - Autor

Slovo starosty Mateřská škola TJ Jíloviště SDH Jíloviště Okrašlovací spolek Společenská kronika Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Úprava střednědobého výhledu 2021 a návrh střednědobého výhledu 2022-2023

Úprava střednědobého výhledu 2021 a návrh střednědobého výhledu 2022-2023

4.10.2021

ÚPRAVA STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE JÍLOVIŠTĚ NA ROK 2021 A
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE JÍLOVIŠTĚ NA ROKY 2022 – 2023

 

Úprava střednědobého výhledu 2021 a návrh střednědobého výhledu 2022-2023

Obec v Září 2021

Obec v Září 2021

1.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • PROBĚHLY 2 VEŘEJNÉ DISKUSE O STUDII ŘSD A BYLY PODÁNY NÁVRHY NA ZMĚNY A VYLEPŠENÍ STUDIE, KTEROU NYNÍ ŘSD ZPRACOVÁVÁ
 • PROBĚHLA KOLAUDACE KOMUNIKACE NA HÁJENSKU I, KTERÁ BYLA SPOLUFINANCOVÁNA DOTACÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 • PROBĚHL 54. ROČNÍK ZÁVODU HISTORICKÝCH VOZIDEL ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A ŠKOLÁKŮ JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO TRADIČNÍ POSVÍCENÍ, POŘÁDANÉ LETOS OBCÍ S HASIČI
 • ZAČALA VÝSTAVBA PUMPTRACKU A WORK OUTU NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI S DOTACÍ OD MMR
 • PODALI JSME ŽÁDOST O DOTACI NA VYLEPŠENÍ OSVĚTLENÍ FOTBALOVÉHO STADIONU A NA VÝSTAVBU DVOU UMĚLÝCH HŘIŠŤ

Příloha Září 2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.24/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.24/2021

30.09.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č . 24/2021 dne 17.8.2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 22.9.21 a zasedání zastupitelstva 29.9.2021
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.24

Jednání vlády 27. 9. 2021 + mimořádná a ochranná opatření MZ ČR

Jednání vlády 27. 9. 2021 + mimořádná a ochranná opatření MZ ČR

29.09.2021

Výsledek z jednání vlády, novelizovaná mimořádná a ochranná opatření MZDR.

 1.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila dílčí změny v protiepidemických opatřeních od čtvrtka 30. září. Týkají se hlavně kolektivů a testování:

 • od 30. září rozvolní opatření týkající se testování. Neočkované děti, které splní podmínky, nebudou potřebovat test na různé volnočasové a sportovní aktivity. Základním kritériem pro rozvolnění bude stálý kolektiv. V praxi to znamená, že skupina dětí z jedné školy, která pojede na školní výlet do zoo, muzea, galerie, do divadla a podobně, test potřebovat nebude. Pokud by se akce účastnily děti z vícero škol, test potřebují. Povinností bude vedení docházky účastníků.
 • K rozvolnění dochází také u sportovní přípravy profesionálních i amatérských sportovců. Pokud je účast do 20 osob a kolektiv není proměnlivý, test nebude potřeba. Pokud se na aktivitě setkávají pokaždé jiní lidé, test potřeba bude.
 • Vláda schválila také časově omezené opatření týkající se nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, kdy bude povinnost mít ve volební místnosti nasazenou ochranu dýchacích cest tak, jak je tomu například v obchodě nebo veřejné dopravě. Výjimku budou mít pouze ti, kteří ji mají i v jiných případech – tedy lidé, kteří nemohou mít respirátor ze zdravotních důvodů nebo třeba lidé s poruchou autistického spektra.
 • Vláda schválila jedno ochranné opatření, a to, že od 30. září reaguje na rozsudek Městského soudu v Praze, který řekl, že nelze odlišovat v rámci udělování víz různé skupiny osob. Nově se připouští bez omezení, aby zastupitelské úřady projednaly žádosti cizinců z třetích zemí o dlouhodobá víza.

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 4

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 4

24.09.2021

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNOŠICE

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“), podle 55b ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na veřejné projednání Návrhu změny č. 4 územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

v pondělí 25. října od 19.00 hodin

v coworkingovém prostoru (PÛDA), 3. patro, MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice. Pořizovatel na veřejném projednání předloží Návrh změny č. 4 územního plánu Černošice, který zpracovala zodpovědná projektantka Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., ČKA 04 019, na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem a o
jejím obsahu

 

 oznámení návrhu změny č.4

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.23/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.23/2021

23.09.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č . 23/2021 dne 26.7.2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 16.8.2021 a zasedání zastupitelstva 17.8.2021
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.23

Oznámení o době a místě konání voleb do PS parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do PS parlamentu ČR

22.09.2021

Starosta obce Jíloviště, podle§ 15 odst 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu české republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),

oznamuje:

1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky se uskuteční

 • v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Oznámení voleb 2021

Jílovišťské posvícení 2021

Jílovišťské posvícení 2021

21.09.2021

Výlet do Mníšku pod Brdy

Výlet do Mníšku pod Brdy

21.09.2021

Posunutí uzávěrky čísla Zvonice

Posunutí uzávěrky čísla Zvonice

20.09.2021

Mediální výbor Jíloviště oznamuje posunutí uzávěrky Zvonice 5 na 26.9.2021 z důvodu konání voleb do Parlamentu ČR.

Obecní úřad

Program 25. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 25. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

17.09.2021

Dne 29. 9. 2021 v 18.00 – restaurace Tři bratři

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 18.10.21 a zasedání zastupitelstva 20.10.2021
 6. Informace
 7. Diskuse a dotazy občanů

Program 25. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště  

Oznámení o přerušení dodávky Jíloviště 17. 9. 2021

Oznámení o přerušení dodávky Jíloviště 17. 9. 2021

16.09.2021

Oznámení o havárii

Jíloviště Lesní – havárie vodovodního řadu

Od:

17. 9. 2021 9:00

Do:

17. 9. 2021 13:00

Obec:

Jíloviště

Důvod přerušení:

Oprava havárie vodovodního řadu

Náhradní zásobování:

viz Poznámka

Poznámka:

Cisterna bude přistavena v Lesní ulici

Výkopové práce budou prováděny:

u čp. 77

Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.

Detailní informace o dopadu odstávky

 • ul. Lesní
 • ul. Na Močidlech
 • ul. Polní

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Dispečink 311 747 120
Zákaznická linka: 800 100 663

poruchy@vakberoun.cz

www.vakberoun.cz