Obec v Červenci a Srpnu 2023

31.08.2023 - Autor

              BYLA ZADANÁ URBANISTICKÁ STUDIE NA ZŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VČETNĚ DOMU SENIORŮ V PROSTORU LÍPY REPUBLIKY PROBĚHLA TRADIČNÍ...

Zjistit více
Anketa – Jste pro pořádání tradičního ohňostroje, který se koná v obci Jílovišti vždy 30.12. už více než 25 let a s tím spojenou večerní zábavou ?

25.09.2023 - Autor

            Jste pro pořádání tradičního ohňostroje, který se koná v obci Jílovišti vždy 30.12. už více než 25 let a s tím spojenou večerní zábavou ?...

Zjistit více
Zvonice 4/2023

12.08.2023 - Autor

Slovo starosty Aktuálně z radnice a ze zasedání zastupitelstva Informace z obce Přátelé od lípy a pípy Vzpomínáme Kříž pro Kazi S MAS Hřebeny na výletě Měsíc červen ve školce Mladí...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

30.08.2023

 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.9/2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.9/2023

30.08.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 9/2023 dne 23.8.2023

 

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení
 3. Seznámení: s výběrem dodavatele na zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny
 4. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 9.10.2023 a zasedání zastupitelstva 11.10.2023
 5. Informace
 6. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.9/2023

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti Září 2023

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti Září 2023

28.08.2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023 obec Jíloviště

Rozpočtové opatření č. 4/2023 obec Jíloviště

25.08.2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023 obec Jíloviště

Program rozvoje 23-26 s výhledem 28

Program rozvoje 23-26 s výhledem 28

25.08.2023

Schváleno na 9. zasedání obce Jíloviště, konané 23.8.2023:

 

1. Projednání a schválení

 

a) Doplnění programu rozvoje obce Jíloviště – veřejné prostranství, včetně domu seniorů, zřízení fotovoltaiky na střeše MŠ

 

Jelikož program rozvoje je živý dokument, který se doplňuje o další návrhy a programy dle momentální potřeby obce a občanů a vzhledem k aktuálním dotačním výzvám, které jsou příznivé, navrhuje starosta obce doplnit program rozvoje obce Jíloviště na roky 2023 – 2026 s výhledem do roku 2028 o:

 

Opatření 4 – občanská vybavenost, služby:

– Zřízení veřejného prostranství v místě Lípy republiky, termín 2025-26, odpovědnost – obec Jíloviště, náklady cca 10 mil. Kč, zdroj financování – dotace + vlastní zdroje

– Zřízení domu seniorů v rámci veřejného prostranství, termín 2025-26, odpovědnost – obec Jíloviště, náklady cca 30 mil. Kč, zdroj financování – dotace + vlastní zdroje

 

Opatření 2. technická a dopravní infrastruktura

– Zřízení fotovoltaiky, včetně baterky na střeše MŠ Jíloviště, termín 2024-25, odpovědnost – obec Jíloviště, náklady cca 10 mil. Kč, zdroj financování – dotace + vlastní zdroje

Využití – provoz MŠ + veřejné osvětlení

 

 

Návrh usnesení č. 2a/9/2023

 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje doplnění programu rozvoje obce Jíloviště – zbudování veřejného prostranství, včetně domu seniorů a zřízení fotovoltaiky na střeše MŠ Jíloviště, včetně baterie.

 

Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, Z. Jochová, J. Malá, M. Petřík, P. Rögner, P. Sporer

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek hlasování:

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

 

Návrh usnesení č. 2a/9/2023 byl schválen 7 hlasy.

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

23.08.2023

Návrh samostatně pořizované změny
Z 3582/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška Z 3582/00

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

23.08.2023

Návrh samostatně pořizované změny
Z 3617/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška Z 3617/00

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

23.08.2023

návrhu změny
Z 3576/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška Z 3576/00

Informace pro občany MAS

Informace pro občany MAS

17.08.2023

Zpravodaj Nová zelená úsporám Light

 Plakát asistenční služby MAS OPZ

Rezervační systém tenisu v provozu

Rezervační systém tenisu v provozu

16.08.2023

Rezervační systém pro hru na tenisovém hřišti je po zásahu bleskem opět plně funkční, můžete objednat přes www.jiloviste.cz
Obecní úřad

Zvonice 4/2023

Zvonice 4/2023

12.08.2023

 • Slovo starosty
 • Aktuálně z radnice a ze zasedání zastupitelstva
 • Informace z obce
 • Přátelé od lípy a pípy
 • Vzpomínáme
 • Kříž pro Kazi
 • S MAS Hřebeny na výletě
 • Měsíc červen ve školce
 • Mladí hasiči SDH Jíloviště
 • Okrašlovací spolek obce Jíloviště
 • TJ Jíloviště

 

Zvonice 4/2023

 

 

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 9/2023

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 9/2023

11.08.2023

Dne 23.8.2023 v 18.00 v restauraci Restovna Jíloviště

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 9.10.2023 a zasedání zastupitelstva 11.10.2023
 6. Seznámení: s výběrem dodavatele na zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny
 7. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 9/2023