Obec v Dubnu 2020

3.05.2020 - Autor

              PRAVIDELNĚ ZASEDÁ KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE PROBĚHLA DISTRIBUCE DVOUVRSTVÝCH ROUSEK VŠEM DOMÁCNOSTEM VČETNĚ FILTRU MELTBLOWN PROBĚHLO...

Zjistit více
Anketa – Jak vnímáte činnost krizového štábu a zastupitelstva obce v době nouzového stavu ?

8.04.2020 - Autor

          Jak vnímáte činnost krizového štábu a zastupitelstva obce v době nouzového stavu ? Pozitivně Negativně Nevím Zobrazit výsledky  Nahrávání...

Zjistit více
Opatření vlády 25.5.2020

26.05.2020 - Autor

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů...

Zjistit více
Radniční listy roku 2020

15.04.2020 - Autor

Dovolujeme si Vám oznámit výsledek krajského kola soutěže Radniční listy roku 2020. Do soutěže Radniční listy roku je přihlášeno 171 účastníků, které jsme rozdělili do kategorií...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 76/2020

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 76/2020

28.04.2020

212
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. dubna 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky
k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

 

sbírka

[PKR-KUSK] Zápis Ústředního krizového štábu 24.04.2020

[PKR-KUSK] Zápis Ústředního krizového štábu 24.04.2020

25.04.2020

 

 

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu

 

Prezenční listina

 

Seznam úkolů z 8. zasedání Ústředního krizového štábu

[PKR-KUSK] Opatření vlády 23.04.2020

[PKR-KUSK] Opatření vlády 23.04.2020

25.04.2020

prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 a ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 1. dubna 2020 (dále jen opatření) do 14. května 2020

 

opatření

Řád pro pohřebiště v Jílovišti

Řád pro pohřebiště v Jílovišti

23.04.2020

Obec Jíloviště
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví),
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
Řád pro pohřebiště v Jílovišti

dokument ŘVP

🌳 Sbírka na pomoc lesům v Jílovišti u Prahy – 25 Kč/strom v lese

🌳 Sbírka na pomoc lesům v Jílovišti u Prahy – 25 Kč/strom v lese

21.04.2020

Lesy jsou v posledních letech těžce zkoušeny suchem a kůrovcem a majitelé lesů jsou kvůli kalamitě nuceni těžit více dřeva. Dle Zelené zprávy 2018 Ministerstva zemědělství se vytěžilo 25,6 mil. m3 dřeva, což je po dlouhé době podruhé, co těžba dřeva v ČR převyšuje jeho přírůst (18 mil. m3). Aby majitelé lesů své lesy zachránili, musí sázet mnohem více stromků. Náklady se jim tak zvyšují. Jejich příjmy ale dramaticky klesly, protože aktuální výkupní ceny kulatiny spadly zhruba na polovinu. S touto situací si zejména drobní majitelé lesů umí jen těžko poradit. Na jejich podporu proto vyhlásila Nadace dřevo pro život sbírku Darujte stromečky lesu.

 

článek

Opatření MŽP pro nakládání s odpady v době nouzového stavu

Opatření MŽP pro nakládání s odpady v době nouzového stavu

21.04.2020

Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost opatření MŽP pro nakládání s odpady v době nouzového stavu. 

 

Obecní úřad

Jednorázové roušky na Poště Partner

Jednorázové roušky na Poště Partner

15.04.2020

Vážení spoluobčané, ode dneška si můžete zakoupit na naší Poště Partner jednorázové roušky za cenu 30,- Kč za 2 kusy.

 

Obecní úřad

Radniční listy roku 2020

Radniční listy roku 2020

15.04.2020

Dovolujeme si Vám oznámit výsledek krajského kola soutěže Radniční listy roku 2020.

Do soutěže Radniční listy roku je přihlášeno 171 účastníků, které jsme rozdělili do kategorií podle počtu obyvatel, a to do 2 tisíc obyvatel, od 2 do 10 tisíc obyvatel a nad 10 tisíc obyvatel.
 

příloha

Vláda ČR představila plán uvolňování do 8.6.2020

Vláda ČR představila plán uvolňování do 8.6.2020

15.04.2020

Vážení spoluobčané, Vláda ČR představila plán uvolňování do 8.6.2020

 

Obecní úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

14.04.2020

Magistrát města Kladno, Odbor finanční – správce místních poplatků, podle ustanovení § 49 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. oznamuje, že

od 14.04.2020 do 15.05.2020

je u správce poplatku, v budově Magistrátu města Kladno, dveře č. 007 vždy v úředních dnech v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, po dobu vyhlášeného nouzového stavu v pondělí od 8.00 do 11.00 a ve středu od 15.00 do 18.00 hodin,
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF /2147 /20-2, kterým je

VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě přihlášeného pobytu)

za zdaňovací období 01.01.2017 – 31.12.2017

všem poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanovené obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladna č. 02/15 o místních poplatcích.

 

příloha

Zvonice 2/2020

Zvonice 2/2020

9.04.2020

– Jaký duben, takový říjen.

– Suchý květen – suchý rok.

– Červen stálý – prosinec dokonalý.

 

Zvonice 2/2020

Program 12. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 12. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

8.04.2020

Dne 22. dubna  2020 v 18.00 před restaurací pod Lesem v Jílovišti

 

P R O G R A M :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení

program