Obec v Dubnu 2022

29.04.2022 - Autor

                PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC V OBCI PO ZIMĚ OSADILI JSME NOVÉ SVĚTLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ U NOVÉHO SPORTOVIĚTĚ PROBĚHL LABORATORNÍ ROZBOR...

Zjistit více
Zvonice 2/2022

14.04.2022 - Autor

Slovo starosty Okrašlovací spolek Zmizelá jílovišťská stavení Mateřská škola Hasiči Přátelé od lípy a pípy TJ Jíloviště Zvonice 2/2022  ...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 30.4.2022

Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 30.4.2022

29.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec v Dubnu 2022

Obec v Dubnu 2022

29.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC V OBCI PO ZIMĚ
  • OSADILI JSME NOVÉ SVĚTLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ U NOVÉHO SPORTOVIĚTĚ
  • PROBĚHL LABORATORNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
  • VYMALOVALI JSME ZVONIČKU SV. FLORIÁNA
  • OPRAVILI JSME PROPADLÝ VJEZD NA CHODNÍKU PROTI CUKRÁRNĚ
  • PROBĚHL VEKLKOOBJEMOVÝ SVOZ KOMUNÁLNÍHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
  • NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI JSME DOKONČILI OSAZENÍ 4. NOVÝCH DĚTSKÝCH PRVKŮ A POKRAČUJE DOKONČENÍ CESTY
  • OPRAVILI JSME NABOURANOU ZNAČKU U ULICE LOMENNÁ

Příloha Duben 2022

Změna otevírací doby Pošty Partner v Květnu 2022

Změna otevírací doby Pošty Partner v Květnu 2022

29.04.2022

 

 

Změna otevírací doby Pošty Partner v Květnu 2022

Informační letáky hejtmanky Středočeského kraje 28.04.2022

Informační letáky hejtmanky Středočeského kraje 28.04.2022

28.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V DOBĚ REKONSTRUKCE BARRANDOVSKÉHO MOSTU

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V DOBĚ REKONSTRUKCE BARRANDOVSKÉHO MOSTU

26.04.2022

Dopravní omezení v době rekonstrukce Barrandovského mostu

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

26.04.2022

o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu
Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu)
a
Vyhodnocení vlivů Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

26.04.2022

ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních hodinách, případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 2074764/22/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2074765/22/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2074766/22/2100-11460-200796,

 

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

26.04.2022

 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022

Čarodějnice 30.4.2022

Čarodějnice 30.4.2022

25.04.2022

Informační leták hejtmanky o změnách na KACPU

Informační leták hejtmanky o změnách na KACPU

23.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva a zadávací podmínky ,,Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení“

Výzva a zadávací podmínky ,,Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení“

20.04.2022

 

Oznámení o výběru dodavatele 05.05.2022

 

Výzva a zadávací podmínky

Příloha č.1 – Krycí list

Příloha č.2 – Čestné prohlášení

Příloha č.3 – Smlouva o dílo

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Položkový rozpočet – Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou – Jíloviště

 

Barrandovský most rekonstrukce 2022

Barrandovský most rekonstrukce 2022

20.04.2022

Barrandovský most rekonstrukce 2022