Rozpočtový výhled obce na roky 2014 – 2017

Zde si můžete stáhnout „Rozpočtový výhled obce Jíloviště s analýzou financí obce na roky 2014 – 2017“.

Obsahuje: 

analýzu financí obce  

uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí  

(SWOT analýza financí) 

posouzení finančního zdraví obce 

stanovení finančních možností obce  

doporučený strop bezpečné zadluženosti 

návrh pravidel pro sestavení rozpočtů obce  

doporučení