Výzva k podání nabídky – „Stavební úpravy místní komunikace – ulice Na Hájensku I Jíloviště“

Výzva k podání nabídky – „Stavební úpravy místní komunikace – ulice Na Hájensku I Jíloviště“

14.05.2021

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
,,Stavební úpravy místní komunikace – ulice Na Hájensku I“

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Na Hájensku I a veřejného osvětlení v dané lokalitě.

Místo plnění zakázky
Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v k. ú. Jíloviště parc. č. 151/1, podrobněji v PD.

 

 

 1. Zadávací dokumentace Hájensko I
 2. Krycí list nabídky
 3. Čestné prohlášení dodavatele
 4. Smlouva o dílo
 5. Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
 6. A + C Průvodní a technická zpráva, E Technická zpráva ZOV
 7. B1 Přehledná situace stavby
 8. B1 Celková situace
 9. B2 Koordinační situace
 10. B3 Katastr nemovitostí
 11. B3-1 Jíloviště situace – zákres KN-UR
 12. B3-2 Jíloviště situace – zákres KN-SP
 13. B5-1 Odvodnění technická zpráva
 14. B5-2 Vodohospodářské řešení situace
 15. B5-3 Odvodnění podélný  profil
 16. B5-4 Odvodnění vzorové řezy
 17. B5-5 Odvodnění kanalizační šachty
 18. C1-2-1 Doprava
 19. C1-2-1 Situace DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 500 1.část
 20. C1-2-2 Podélný profil 1-1000
 21. C1-2-2 Situace DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 500 2.část
 22. C1-2-3 Vzorový řez
 23. C1-2-3 Situace DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 500 3.část
 24. C1-2-4 Charakteristické příčné řezy