Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.3/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.3/2022

18.01.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 3/2022 dne 21.12. 2022

PROGRAM:

  1. Zahájení, složení a podepsání slibu členů ZO
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 4. pracovní schůzka: 30.1.2023 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 1.2.2023 od 18 h.
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

Zápis č.3/2022