Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.24/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.24/2021

30.09.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č . 24/2021 dne 17.8.2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 22.9.21 a zasedání zastupitelstva 29.9.2021
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.24

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021

30.09.2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 – vloženo 30.9.2021

Jednání vlády 27. 9. 2021 + mimořádná a ochranná opatření MZ ČR

Jednání vlády 27. 9. 2021 + mimořádná a ochranná opatření MZ ČR

29.09.2021

Výsledek z jednání vlády, novelizovaná mimořádná a ochranná opatření MZDR.

 1.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila dílčí změny v protiepidemických opatřeních od čtvrtka 30. září. Týkají se hlavně kolektivů a testování:

 • od 30. září rozvolní opatření týkající se testování. Neočkované děti, které splní podmínky, nebudou potřebovat test na různé volnočasové a sportovní aktivity. Základním kritériem pro rozvolnění bude stálý kolektiv. V praxi to znamená, že skupina dětí z jedné školy, která pojede na školní výlet do zoo, muzea, galerie, do divadla a podobně, test potřebovat nebude. Pokud by se akce účastnily děti z vícero škol, test potřebují. Povinností bude vedení docházky účastníků.
 • K rozvolnění dochází také u sportovní přípravy profesionálních i amatérských sportovců. Pokud je účast do 20 osob a kolektiv není proměnlivý, test nebude potřeba. Pokud se na aktivitě setkávají pokaždé jiní lidé, test potřeba bude.
 • Vláda schválila také časově omezené opatření týkající se nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, kdy bude povinnost mít ve volební místnosti nasazenou ochranu dýchacích cest tak, jak je tomu například v obchodě nebo veřejné dopravě. Výjimku budou mít pouze ti, kteří ji mají i v jiných případech – tedy lidé, kteří nemohou mít respirátor ze zdravotních důvodů nebo třeba lidé s poruchou autistického spektra.
 • Vláda schválila jedno ochranné opatření, a to, že od 30. září reaguje na rozsudek Městského soudu v Praze, který řekl, že nelze odlišovat v rámci udělování víz různé skupiny osob. Nově se připouští bez omezení, aby zastupitelské úřady projednaly žádosti cizinců z třetích zemí o dlouhodobá víza.

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 4

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 4

24.09.2021

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNOŠICE

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“), podle 55b ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na veřejné projednání Návrhu změny č. 4 územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

v pondělí 25. října od 19.00 hodin

v coworkingovém prostoru (PÛDA), 3. patro, MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice. Pořizovatel na veřejném projednání předloží Návrh změny č. 4 územního plánu Černošice, který zpracovala zodpovědná projektantka Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., ČKA 04 019, na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem a o
jejím obsahu

 

 oznámení návrhu změny č.4

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.23/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.23/2021

23.09.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č . 23/2021 dne 26.7.2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 16.8.2021 a zasedání zastupitelstva 17.8.2021
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.23