Termíny a režim vedení dopravy D4

Obecní úřad informuje, že od 4. 5. 2019 dojde k omezení v souvislosti s výstavbou vážení na D4. Bude to v obou směrech směrem na výjezdu na Řitku od Palace Cinema. Z technické zprávy je zřejmé, že bude uzavřena autobusová zastávka na D4 – Trnová v obou směrech.

Další omezení na D4 nás čeká od 16.6.
 
Děkujeme za pochopení
 
SEZNAM PŘÍLOH
WIM 2016 – Lokalita 8 – D4 km 9,5 – L,P – Termíny
 
  1. D4-01_TZ   D4-01_TZ výkres
  2. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 1
  3. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2a
  4. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2b
  5. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2c
  6. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2d