Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 30/2016 ze dne 21.9.2016

Zvonice 5/2016

Program 31. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

 

Vnitřní předpis – směrnice