Obec v Dubnu 2019

Obec v Dubnu 2019

30.04.2019

 •  SPUSTILI JSME OFICIÁLNÍ FACEBOOKOVÉ STRÁNKY OBCE
 •  PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC PO ZIMĚ
 •  PROBĚHLA KOLAUDACE PŘELOŽKY VN NA BUDOUCÍM SPORTOVIŠTI
 •  PROBĚHLA KOLAUDACE STAVBY – ZAVEDENÍ VODY A KANALIZACE DO OBLASTI FR. SMOLÍKA – 1.ETAPA
 •  REALIZOVALI JSME OPRAVU PLOTU NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
 •  PROBĚHLA ÚPRAVA PLOCHY PRO HASIČE NA BUDOUCÍM SPORTOVIŠTI
 •  PROBĚHLA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ZPŮSOBU VÝSTAVBY VODY A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA Z GRAVITAČNÍ NA TLAKOVOU

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2018

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2018

30.04.2019

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2018 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 20. 12.
2017. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytky hospodaření
z minulých letech.  

Dokument

Vážení vozidel

Vážení vozidel

30.04.2019

Akce Vážení vozidel byla dnes ze strany ŘSD zrušena, takže proběhne nejdříve v září.

Obecní úřad

Termíny a režim vedení dopravy D4

Obecní úřad informuje, že od 4. 5. 2019 dojde k omezení v souvislosti s výstavbou vážení na D4. Bude to v obou směrech směrem na výjezdu na Řitku od Palace Cinema. Z technické zprávy je zřejmé, že bude uzavřena autobusová zastávka na D4 – Trnová v obou směrech.

Další omezení na D4 nás čeká od 16.6.
 
Děkujeme za pochopení
 
SEZNAM PŘÍLOH
WIM 2016 – Lokalita 8 – D4 km 9,5 – L,P – Termíny
 
 1. D4-01_TZ   D4-01_TZ výkres
 2. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 1
 3. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2a
 4. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2b
 5. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2c
 6. Situace dopravně inženýrských opatření – etapa 2d

Mše v kapličce sv. Floriána

Mše v kapličce sv. Floriána

29.04.2019