Rozpočet obce

Rozpočet obce a jeho sestavení

Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtů obcí, střednědobého rozpočtového výhledu, rozpočtového procesu a závěrečného účtu, je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny povinně zveřejňované dokumenty jsou elektronicky přístupné na www.jiloviste.cz a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Jíloviště.

 

Interaktivní rozpočet obce zde

 

2020

  Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021-2023

  Schválený návrh rozpočtu obce Jíloviště na rok 2020

  návrh rozpočtu obce Jíloviště na rok 2020

  střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021-2023

  návrh rozpočtu 2020 a střednědobý rozpočtový výhled MŠ 2021-2022

 

2019

 

Závěrečný účet 2019

 

  Schválený rozpočet na rok 2019

  Rozpočtové opatření č. 1/2019 vloženo 14.2.2019

  Rozpočtové opatření č. 2/2019 vloženo 28.3.2019

  Rozpočtové opatření č. 3/2019 vloženo 28.3.2019

  Rozpočtové opatření č. 4/2019 vloženo 23.5.2019

  Rozpočtové opatření č. 5/2019 vloženo 23.5.2019

  Rozpočtové opatření č. 6/2019 vloženo 20.7.2019

  Rozpočtové opatření č. 7/2019 vloženo 20.7.2019

  Rozpočtové opatření č. 8/2019 vloženo 9.10.2019

  Rozpočtové opatření č. 9/2019 vloženo 9.10.2019

  Rozpočtové opatření č. 10/2019 vloženo 1.11.2019

  Rozpočtové opatření č. 11/2019 vloženo 1.11.2019

  Návrh rozpočtu pro rok 2019 vloženo 22.11.2018

 

 

2018

  Závěrečný účet 2018 –  vloženo 22.5.2019

  Schválený rozpočet na rok 2018

  Rozpočtový výhled 2018-2020

  Rozpočtové opatření č. 1/2018

  Rozpočtové opatření č. 2/2018

  Rozpočtové opatření č. 3/2018

  Rozpočtové opatření č. 4/2018

  Rozpočtové opatření č. 5/2018

  Rozpočtové opatření č. 6/2018

  Rozpočtové opatření č. 7/2018

  Rozpočtové opatření č. 8/2018

  Rozpočtové opatření č. 9/2018

  Rozpočtové opatření č. 10/2018

  Rozpočtové opatření č. 11/2018

  Rozpočtové opatření č. 12/2018

  Rozpočet MŠ 2018

 

2017

  Závěrečný účet 2017

  Schválený rozpočet na rok 2017

  Rozpočtový výhled 2017-2019

  Rozpočtové opatření č. 1/2017

  Rozpočtové opatření č. 2/2017

  Rozpočtové opatření č. 3/2017

  Rozpočtové opatření č. 4/2017

  Rozpočtové opatření č. 5/2017

  Rozpočtové opatření č, 6/2017

  Rozpočtové opatření č. 7/2017

  Rozpočtové opatření č. 8/2017

  Rozpočtové opatření č. 9/2017

  Rozpočtové opatření č. 10/2017

  Rozpočtové opatření č. 11/2017

  Rozpočtové opatření č. 12/2017

  Rozpočtové opatření č. 13/2017

  Rozpočtové opatření č. 14/2017

  Rozpočtové opatření č. 15/2017

  Rozpočet MŠ 2017

Rozpočtový výhled obce na roky 2014 – 2017

Posted by on 28.03.2013 in Rozpočet obce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočtový výhled obce na roky 2014 – 2017

Zde si můžete stáhnout „Rozpočtový výhled obce Jíloviště s analýzou financí obce na roky 2014 – 2017“.

Obsahuje: 

analýzu financí obce  

uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí  

(SWOT analýza financí) 

posouzení finančního zdraví obce 

stanovení finančních možností obce  

doporučený strop bezpečné zadluženosti 

návrh pravidel pro sestavení rozpočtů obce  

doporučení  

Rozpočet na rok 2013

Posted by on 25.03.2013 in Rozpočet obce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Posted by on 22.03.2013 in Rozpočet obce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet na rok 2012

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012
PŘÍJMY v tis.Kč
Daňové příjmy 6 737,50
Přijaté dotace 130,00
Nedaňové příjmy 979,45
PŘÍJMY CELKEM 7 846,95
VÝDAJE
Služby psího útulku 14,50
Silnice 2 910,00
Veřejná silniční doprava 290,00
Pitná voda 1 001,70
Kanalizace 834,00
NI dotace na MŠ 50,00
NI dotace na ZŠ 200,00
Knihovna 11,60
Sdělovací prostředky – Zvonice 51,00
Kultura 191,00
NI dotace TJ 60,00
Využití volného času dětí a mládeže 95,20
Bytové hospodářství 5,00
Veřejné osvětlení 620,00
Pohřebnictví 290,00
Plynofikace 60,00
Územní plánování 50,00
Obec – komunální služby a územní rozvoj 485,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 60,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů 666,00
Sběr a odvoz odpadů právnických osob 25,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40,00
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 20,00
Ostatní služby sociální péče – pečovatelská služba 5,00
Ochrana obyvatelstva – rezerva 10,00
Požární ochrana – dobrovolná část 350,00
Zastupitelstvo obce 851,00
Místní správa 1 674,05
Příjmy a výdaje z finančních operací 20,00
Ostatní finanční operace – daně a poplatky 20,00
VÝDAJE CELKEM 10 960,05
FINANCOVÁNÍ
Splátka úvěru na plynofikaci -700,00
Změna stavu prostředků na účtech 3 813,10
FINANCOVÁNÍ CELKEM 3 113,10

Závěrečný účet roku 2011

Posted by on 3.05.2012 in Rozpočet obce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Závěrečný účet roku 2011

Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2011 podle rozpočtu
schváleného zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2010. Rozpočet
byl schválen jako přebytkový, tj. příjmy ve výši 13 004,94
tis. Kč, výdaje 11 940,40 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu byly
promítnuty rozpočtové změny osmi rozpočtovými opatřeními:

 • rozpočtové opatření č. 1/2011 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 13. 4. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 2/2011 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 4. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 3/2011 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 9. 6. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 4/2011 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 6. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 5/2011 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 9. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 6/2011 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 11. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 7/2011 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 8/2011 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 26. 1. 2012.

Podrobný závěrečný účet najdete v příloze.  

Rozpočet obce

Posted by on 1.03.2012 in Informace pro občany, Rozpočet obce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet obce

 

Dobrý den,

Rádi bychom Vás informovali, že rozpočty obce Jíloviště jsou k dispozici na www.rozpocetobce.cz včetně možností diskuze a obrácení se na zastupitele.

Věříme, že Vám služba usnadní sdílení informací o hospodaření obce a vedení dialogu o něm s voliči. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S pozdravem

Roman Řípa
Rozpočet Veřejně o.s.
+420 605202397
www.rozpocetobce.cz
www.rozpocetverejne.cz
roman.ripa@rozpocetverejne.cz

 

Rozpočet na rok 2011

Posted by on 8.02.2012 in Rozpočet obce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet na rok 2011

Závěrečný účet roku 2010

Posted by on 3.05.2011 in Rozpočet obce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Závěrečný účet roku 2010

Obec Jíloviště hospodařila od 1. ledna 2010 podle rozpočtu
schváleného zastupitelstvem obce dne 16. prosince 2009. Rozpočet
byl schválen jako schodkový, tj. příjmy ve výši 12.512,10 tis.
Kč, výdaje 12.862,10 tis. Kč. Na schodek rozpočtu včetně
splátky úvěru na plynofikaci v celkové výši 1.000,00 tis.
Kč byly použity finanční prostředky z minulých let. Do
schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny devíti
rozpočtovými opatřeními:

 • rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 5. května 2010,

 • rozpočtové opatření č. 2/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 23. června 2010,

 • rozpočtové opatření č. 3/2010 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 8. září 2010,

 • rozpočtové opatření č. 4/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 8. září 2010,

 • rozpočtové opatření č. 5/2010 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 13. října 2010,

 • rozpočtové opatření č. 6/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 13. října 2010,

 • rozpočtové opatření č. 7/2010-
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 21. prosince 2010,

 • rozpočtové opatření č. 8/2010 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 21. prosince 2010,

 • rozpočtové opatření č. 9/2010 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 17. února 2011.

Hospodaření obce bylo realizováno
v rámci hlavní činnosti. Obec neměla v roce 2010 žádnou
hospodářskou činnost.

Obec nebyla plátcem DPH.

V roce 2010 obec neručila svým
majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila
movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo
poskytnutí úvěru nebo půjčky, nekoupila ani neprodala cenné
papíry nebo obligace.

Obec Jíloviště neměla k 31.
12. 2010 žádné fondy.

Obec Jíloviště nebyla k 31. 12. 2010 zřizovatelem žádné
příspěvkové organizace ani zakladatelem jiných organizací.

Podrobný závěrečný účet najdete v příloze.   

Rozpočet na rok 2010

Posted by on 13.01.2011 in Rozpočet obce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet na rok 2010

Závěrečný účet roku 2009

Posted by on 3.05.2010 in Rozpočet obce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Závěrečný účet roku 2009

Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2009 do 3. 3. 2009 podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 17.12. 2008 a následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 4. 3. 2009. Rozpočet byl schválen jako schodkový, tj. příjmy ve výši 7 815,50 tis. Kč, výdaje 8 644,70 tis. Kč. Na schodek včetně splátky úvěru na plynofikaci v celkové výši 1 429,20 tis. Kč byly použity finanční prostředky z minulých let. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny deseti rozpočtovými opatřeními:

 • rozpočtové opatření č. 1/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 1. 4. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 2/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 3/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 1. 7. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 4/2009 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 9. 9. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 5/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 9. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 6/2009 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 14. 10. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 7/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 10. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 8/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 11. 2009,

 • rozpočtové opatření č. 9/2009 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2009,

 • rozpočtové
  opatření č. 10/2009 – zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 20.
  1. 2010.

Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti. Obec neměla v roce 2009 žádnou hospodářskou činnost.

Obec nebyla plátcem DPH.

V roce 2009 obec neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, nekoupila ani neprodala cenné papíry nebo obligace.

Obec Jíloviště neměla k 31. 12. 2009 žádné fondy.

Obec Jíloviště nebyla k 31. 12. 2009 zřizovatelem žádné příspěvkové organizace ani zakladatelem jiných organizací.

Podrobný závěrečný účet najdete v příloze.

Rozpočet na rok 2009

Posted by on 28.01.2010 in Rozpočet obce | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet na rok 2009